Mocsári teknős

Védett, eszmei értéke 50 000 Ft. Magyarország egyetlen őshonos teknősféléje, amely azonban komoly veszélynek van kitéve a számos helyen betelepített vörösfülű ékszerteknős térhódítása következtében. Elsősorban a síkvidé­kek iszapos álló- vagy lassan folydogáló vizeiben él. Kedveli a napsütötte, sűrűn benőtt erdei tavakat és a ligeterdőkkel szegélyezett holtágakat. Csak víz közelében él meg. Ovális, hátrafelé szélesedő, 12-38 […]

Kacagó béka

Széles elterjedésű, védett békafaj, eszmei értéke 10 000 Ft. Közép- és Kelet-Európában gyakori. Magyaror­szágon a legkisebb állandó vízállásoktól az egé­szen nagy folyók holtágaiig bárhol előfordulhat, a folyóvizeket kivéve, mindig csendesebb részeken. Kiváló életteret talált magának az alföldi öntö­zőcsatornákon. Jól úszik, egész napját is képes a vízben tölteni. Előfordul, hogy hosszabb-rövidebb időre a partra is kijön, […]

Dunai tarajosgőte

Csökkenő állományú, védett kétéltűfaj, eszmei ér­téke 50 000 Ft. Hazánknak kiemelt jelentősége van a megőrzésé­ben, mivel a teljes európai állomány több, mint fele Magyarország területén él. Ez a gőtefaj a nevéhez híven a Duna és vízgyűjtői mentén terjedt el, az or­szág szinte minden síkvidéki vizes élőhelyén elő­fordul. Nagytestű gőte, akár 12-13 cm-re is megnőhet. Teste […]

Naphal

Gyakori, idegenhonos inváziós halfaj, mely ve­szélyezteti az őshonos ökoszisztémát. Őshazája Észak-Amerika keleti fele, Kanadától egészen Floridáig. Magyarországra inváziós faj­ként az akvaristák közvetítésével jutott el. Nap­jainkra már közönségessé vált, a tiszta, álló vagy lassú folyású magyarországi vizek növényzettel benőtt, iszapos vagy homokos medrű szakaszain mindenhol előfordulhat. A kifejlett hal testhossza 17-18 centiméter. Magas, oldalról lapított zömök […]

Törpeharcsa

Gyakori, idegenhonos inváziós halfaj, mely ve­szélyezteti az őshonos ökoszisztémát. A törpeharcsa Észak-Amerikában őshonos hal­faj. Gazdaságilag nem jelentős, bár a húsa ízletes, szálkátlan. Magyarországra telepített állománya inváziós faj, amennyiben túlságosan elszaporo­dik, akkor az ikra és az ivadékfogyasztása miatt a természetes vizekben kárt tud okozni. Teste a folyami harcsáénál zömökebb, a fejtájékán felülről és a farokrészén oldalról […]

Ezüst kárász

Gyakori, idegenhonos inváziós halfaj, mely ve­szélyezteti az őshonos ökoszisztémát. Őshazája Kelet-Ázsia, valamint Szibéria. Később az elterjedési területük Nyugat-Szibérián keresz­tül átterjedt Kelet-Európára. A duzzasztás köve­tően állománya robbanásszerűen megnőtt a Ti­sza-tóban. Teste nyújtott, oldalról lapított, háta kevésbé ma­gas, mint a széles kárászé. Hátúszója szintén 17-25 úszósugárból áll, azonban a bognártüskéje merev, szélesebb és fogazottabb. Gyors földrajzi terjedésének […]

Széles kárász

Erősen csökkenő állományú, az inváziós ezüstkárász által veszélyeztetett, védett halfaj. Természetes elterjedési területe az Amur folyó és az Aral-tó vízgyűjtő terü­letei, Szibéria, valamint Európa nagy része, a folyószabályozások előtt az Alföld jelentős részét borító mocsárvilág gyakori hala volt. Az ármentesítés után kialakuló új faunában folyamatosan fogyatkozott az állománya és szá­mos vízből már el is tűnt. […]

Réti csík

Csökkenő állományú, védett, főként eutróf vizek halfaja. A nagy folyószabályozások és a mocsarak lecsapolása miatt megfogyatko­zott a Magyarországon található állománya, ezért védelmet élvez. Korábban tömegesen fordult elő, fontos böjti tápláléknak számított, és horgászatát, a csíkászatot a 19. századig mint a halászat külön ágazatát tartották számon. Nagyságát tekintve 15-35 centiméteresre nő meg és súlya 80-150 gramm […]

Tőzegpáfrány

Thelypteris palustrisVédett.Természetvédelmi értéke: 5 000 FtVédetté nyilvánítás éve: 1993Termete: 15-100 cmÉletforma: Geophyta – Hydato-helophyta. A tőzegpáfrány védett, közepes termetű páfrány, mely megtalálható a holtág ná­dassal benőtt területén. A levelek 15–50 cm hosszúak, a spórás levelek ennél na­gyobbak (–100 cm) is lehetnek. A gyök­törzs törékeny, hosszan kúszó. A levelek elszórtan hajtanak ki, az aljzatot gyakran nagy […]

Kunsági bükköny

Vicia biennisFokozottan védett.Természetvédelmi értéke: 100 000 FtVédetté nyilvánítás éve: 2001Fokozottan védetté nyilvánítás éve: 2001Termet: 30–100 cmÉletforma: Therophyta-Hemitherophyta A kunsági bükköny rendkívül ritka, fo­kozottan védett, nedves élőhelyekhez kötődő kúszónövény, mely megtalálható a holtág területén. Pillangós virágú, egy­éves – ritkábban kétéves – bükkönyfaj. Laza virágzatában a virágok vitorlája ibolyás-lila, sötét erezetű, az evezők fe­hérek, a csónakcsúcs kékes. […]