Mocsári teknős

Védett, eszmei értéke 50 000 Ft. Magyarország egyetlen őshonos teknősféléje, amely azonban komoly veszélynek van kitéve a számos helyen betelepített vörösfülű ékszerteknős térhódítása következtében. Elsősorban a síkvidé­kek iszapos álló- vagy lassan folydogáló vizeiben él. Kedveli a napsütötte, sűrűn benőtt erdei tavakat és a ligeterdőkkel szegélyezett holtágakat. Csak víz közelében él meg. Ovális, hátrafelé szélesedő, 12-38 […]

Kacagó béka

Széles elterjedésű, védett békafaj, eszmei értéke 10 000 Ft. Közép- és Kelet-Európában gyakori. Magyaror­szágon a legkisebb állandó vízállásoktól az egé­szen nagy folyók holtágaiig bárhol előfordulhat, a folyóvizeket kivéve, mindig csendesebb részeken. Kiváló életteret talált magának az alföldi öntö­zőcsatornákon. Jól úszik, egész napját is képes a vízben tölteni. Előfordul, hogy hosszabb-rövidebb időre a partra is kijön, […]

Dunai tarajosgőte

Csökkenő állományú, védett kétéltűfaj, eszmei ér­téke 50 000 Ft. Hazánknak kiemelt jelentősége van a megőrzésé­ben, mivel a teljes európai állomány több, mint fele Magyarország területén él. Ez a gőtefaj a nevéhez híven a Duna és vízgyűjtői mentén terjedt el, az or­szág szinte minden síkvidéki vizes élőhelyén elő­fordul. Nagytestű gőte, akár 12-13 cm-re is megnőhet. Teste […]