Széles kárász

Erősen csökkenő állományú, az inváziós ezüstkárász által veszélyeztetett, védett halfaj. Természetes elterjedési területe az Amur folyó és az Aral-tó vízgyűjtő terü­letei, Szibéria, valamint Európa nagy része, a folyószabályozások előtt az Alföld jelentős részét borító mocsárvilág gyakori hala volt. Az ármentesítés után kialakuló új faunában folyamatosan fogyatkozott az állománya és szá­mos vízből már el is tűnt. […]

Réti csík

Csökkenő állományú, védett, főként eutróf vizek halfaja. A nagy folyószabályozások és a mocsarak lecsapolása miatt megfogyatko­zott a Magyarországon található állománya, ezért védelmet élvez. Korábban tömegesen fordult elő, fontos böjti tápláléknak számított, és horgászatát, a csíkászatot a 19. századig mint a halászat külön ágazatát tartották számon. Nagyságát tekintve 15-35 centiméteresre nő meg és súlya 80-150 gramm […]